Tuesday, July 5, 2011

Ruang Hampa

Percuma saja bersabar, jika begini akhirnya..
Percuma saja setia, jika begini sakitnya
Percuma saja.. serasa di ruang hampa...

Sedikit saja salah, sejuta kata menyiksa..
Sedikit saja lengah, sejuta kesempatan sirna..
Percuma saja.. serasa di ruang hampa..

Diam saja, itu bukan urusanmu..
Diam saja, lakukan sesuka hatimu..
Percuma saja, serasa di ruang hampa..

Menangis saja, jika itu melegakan hatimu..
Menangis sajam, jika itu redakan amarahmu..
Percuma saja, serasa di ruang hampa..

Semua yang terjadi.. semua yang terlewati.. 
Aku serasa.. serasa di ruang hampa