Saturday, September 6, 2008

Tips Aduka

- ADUKA -
Fixed 70 degree

Jarak 1/4 layar power 1,35 Bar

Jarak 1/2 layar power 2 Bar

Jarak 3/4 layar power 2,45 Bar

Jarak 1 layar power 1 Bar

Fixed 80 Degree

Jarak 1/4 layar power 1,95 Bar

Jarak 1/2 layar power 2,7 Bar

Jarak 3/4 layar power 3,3 Bar

Jarak 1 layar power 3,9 Bar